Janusnak a mából

 

Életerődet e föld elorozza mandulafácska, te tájidegen
Nedveidet lám vissza is issza turáni talajba az ősi tetem