Itt kapható: Smashwords

A Karma korkép és kórkép. Okok és okozatok egymásba fonódásának egy lehetséges természetrajza. A kerékpározás        filozófiája és a küzdelem filozófiája. Jód és fertőtlenítő folyadék szagától átitatott, bepólyált-begipszelt, vérfoltos történet. Krimi. Az eltűnt idő keresése. Mese barátságról, szerelemről és önmagunk épülésének-szépülésének, nemesebbé válásának áhításáról, akár a körülmények ellenében is.
A Karma útkeresés és vágyódás az elmélyedés békéje után. Hegyek, erdők, ösvények spirituális erőterének nemes alkímiája, amely egy másik, egy felsőbb és igazabb valóság felé vezet. Kit kézen fogva, kit pedig tragédiák, kudarcok, pofonok közepette. Egyiket anyagi jólétben, boldogulásban, Fortuna kebelén dédelgetve, a másikat nélkülözéstől, balsorstól, repedő csontok és ropogó porcok hangjától kísérve.
A karma van. Tőlünk függetlenül, és számunkra felfoghatatlan módon létezik. Működéséről – bár részei vagyunk – sejtelmünk sem lehet. Mi, emberek és Emberek, Különféle istenekben, szerencsében és vakvéletlenben hiszünk. Túlvilági életre készülünk, vagy kapzsin és mohón zsigereljük ezt az ittenit, amit egyetlennek gondolunk. A lényeg pedig mindeközben elmarad. Tovasuhan, mint a kerékpáros mellett a táj. Ám mindannyiunk életében akadnak bizonyos önálló életre kelt, a mátrixból kiszabadult pillanatok, amikor – hacsak egy-egy villanás erejéig is – felfedi előttünk igaz arcát a rejtező. A Karma egy ilyen pillanatban született.