Itt kapható: Smashwords

A Karma korkép és kórkép. Okok és okozatok egymásba fonódásának egy lehetséges természetrajza. A kerékpározás        filozófiája és a küzdelem filozófiája. Jód és fertőtlenítő folyadék szagától átitatott, bepólyált-begipszelt, vérfoltos történet. Krimi. Az eltűnt idő keresése. Mese barátságról, szerelemről és önmagunk épülésének-szépülésének, nemesebbé válásának áhításáról, akár a körülmények ellenében is.
A Karma útkeresés és vágyódás az elmélyedés békéje után. Hegyek, erdők, ösvények spirituális erőterének nemes alkímiája, amely egy másik, egy felsőbb és igazabb valóság felé vezet. Kit kézen fogva, kit pedig tragédiák, kudarcok, pofonok közepette. Egyiket anyagi jólétben, boldogulásban, Fortuna kebelén dédelgetve, a másikat nélkülözéstől, balsorstól, repedő csontok és ropogó porcok hangjától kísérve.
A karma van. Tőlünk függetlenül, és számunkra felfoghatatlan módon létezik. Működéséről – bár részei vagyunk – sejtelmünk sem lehet. Mi, emberek és Emberek, Különféle istenekben, szerencsében és vakvéletlenben hiszünk. Túlvilági életre készülünk, vagy kapzsin és mohón zsigereljük ezt az ittenit, amit egyetlennek gondolunk. A lényeg pedig mindeközben elmarad. Tovasuhan, mint a kerékpáros mellett a táj. Ám mindannyiunk életében akadnak bizonyos önálló életre kelt, a mátrixból kiszabadult pillanatok, amikor – hacsak egy-egy villanás erejéig is – felfedi előttünk igaz arcát a rejtező. A Karma egy ilyen pillanatban született.

 

Itt kapható: Smashwords

Minden utazó bejárja önmagát, és minden kereső kénytelen a saját mélyében rejtőzőre is bukkanni egy kicsit. Nincs  ezzel másképp Rocco sem, ám az ő útját egyik oldalról összemarcangolt emberek és megnyomorított életek, a másik oldalról különös alakok szegélyezik, akikről senki sem tudhatja biztosan, hogy alternatív énjének felvillanó képeit látja-e bennük, esetleg az ősöktől megörökölt rejtett konfliktusok vagy éppen oldások manifesztációit, netalán sötét mesefigurákat vagy valóságos személyeket. Rocco egzotikus helyszíneken és történelmi korokon átívelő izgalmas történetét – csakúgy, mint magát a szerzőt – nem könnyű skatulyákba sorolni. Ez a regény joggal viselhetné a "lélektani", a "thriller", az "útleírás" vagy a "kaland" címkéket, miközben önéletrajzi gyökerekkel is rendelkezik. Amit biztosan és egybehangzóan állíthatunk róla, az az, hogy nem a skatulyamániásoknak és nem a kényszeres címkézőknek íródott. De akkor kinek? Mindazoknak, akikben ott lakozik a fenevad, és mindazoknak, akikben ott lakozik a fenevad, csak még nem tudnak róla.

 

Itt kapható: Smashwords

Az utazás az irodalomban – és általános értelemben szinte minden kultúrában – az élet, az életút, a sors szimbóluma, de gyakorta jelzi önnön belső fejlődésünket és Istenhez vagy a végső valósághoz történő közeledésünket is. Gondoljunk csak Odüsszeuszra, Gilgamesre, vagy a kínai taoizmusra...
Az utazás lehet szellemi vagy fizikai, és természetesen egyszerre mindkettő is. A „Pajzán rubájok” egy perzsa négysoros versformában elbeszélt kettős utazás története. Egy olyan kalandor meglehetősen pikáns, ámde semmi esetre sem öncélúan trágár históriája, aki egyfelől a nőkért bolondul, másfelől az utazás, a megismerés koncepciója iránt érez olthatatlan szerelmet, és ráadásul az alkoholt sem veti meg...
A főhős a szó szoros értelmében véve nem tengerész, csupán lelkületében az. A világot nem matrózként, hanem egy modern kori óceánjáró alkalmazottjaként utazza be. Nem kell árbockosárba másznia vagy fedélzetet tisztítania. Tenyerét nem törik fel horgonyláncok, kötelek, csigák és vitorlavásznak. Tulajdonképpen kényelmes, sokak által irigyelt életet él, egyfelől mint aprócska kabinjának rabja, másfelől pedig mint a végtelen vizek szabad vándora. A tapasztalt hajós, a vén tengeri medve klasszikus karakterétől eltér abban is, hogy őt messze nem egynemű, maszkulin közeg, hanem sokkal inkább a szebbik nem vonzerejétől alaposan átitatott miliő veszi körül. A csábítás ráadásul hármas: A szirének éneke hol a személyzeti kabinok felől, hol az utasfedélzet irányából, hol pedig a partról üti meg a fülét...
A könnyed hangvételű, dallamos négysorosok hol lágyan ringatnak, hol vadul hánytorgatnak minket kontinensről kontinensre, óceánról óceánra, asszonyölből asszonyölbe. Különös bédekker ez, melynek lapjairól árad a buja, trópusi virágillat, az olvasó szinte látja a színpompás pillangókat és hallani véli az andalító kabócazenét, miközben arcát tengeri szelek simogatják és Erátó incselkedik vele.
Már-már közhelyszámba megy a mondás, miszerint a boldogságot az úton levés jelenti, és nem a megérkezés. Ám minden út véget ér egyszer. Egyesek révbe érnek, mások meghalnak egy kicsit, de így vagy úgy minden utazónak számot kell vetnie önmagával. Hogy a mérleg, amit kalandorunk megvon, helyes-e, azt az olvasónak magának kell eldöntenie.

A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható

A Raszter Kiadó gondozásában megjelent kötet a Tolnay 100 Emlékév kapcsán meghirdetett "Márai nyomdokán  A színésznő" verspályázat válogatott költeményeit tartalmazza, Lengyel György rendező előszavával. A zsűri elnöke Baranyi Ferenc, tagjai pedig Turczi István és Pintér Lajos voltak.

JAZ a kötetben a Színházkerti szonettkoszorú című verssel szerepel. Ez a költemény nyerte el a pályázat első díját.

Itt kapható: Smashwords

A „Gyümölcsös ősszel”, JAZ soron következő verseskötete pontosan az, aminek nevezi magát: Egy őszbe forduló költő beérett verseinek tárháza, melyben az édes, a kesernyés, a fanyar vagy az üdítően friss ízek kedvelői is megtalálhatják a kedvük szerint való gyümölcsöt. Ősz van. Ez elmúlás hangulata már átsuhant a táj felett, de épp csak annyira, hogy a tavasz és a nyár feledhetetlen pillanatait a pusztulás egzotikus fűszerével meghinthesse. A versek jobbára a filozófia és a vallás alapkérdései által meghatározott erőtérben rezegnek, de a húrokról itt-ott szárnyra kél néhány lazább, kifejezetten informális vagy humoros dal is (Fészbukvers, Megint itt a mozgóboltos, Önbíráskodás), és a gyermekversek (Blankának a világról) sem maradnak ki a repertoárból. A változatosság a versformára még inkább jellemző. Az ókori, klasszikus költeményi alakok mellett megjelenik a szabad vers, de például a petrarcai szonett is. A halál (Eljövök majd), az elmúlás (A mulandóság a Malom-hegyen), a kiábrándultság (Hommage á Tyler Durden), az élet értelmének keresése, a hit, a haza és a család szeretete, az utazás (Utazni, mint a medvék...), a szerelem (Vallomások) vagy éppen korunk romlott, anyagias és elidegenedett világának problémái (Irodalmi szőlő, Vegyél meg) mind-mind olyan motívumok, melyek hol közvetlenül, hol indirekt módon, de vitathatatlanul áthatják a költeményeket. Mindez borongósnak is hangozhatna, ám a sorok közül kicsendül a szépség, a természet, a kultúra és a művészet szeretete, nem beszélve a létezés örök csodájának könnyed akkordjairól. De nem csak ezért biztatnék mindenkit e kötet olvasására, hanem azért is, mert aki alaposan figyel, az a nagy kérdések mellett néhány apró választ is megtalálhat benne. A versek nem születési idejük szerint, és nem is véletlenszerűen követik egymást. Elrendezésük tudatos kompozíciót tükröz.

 Itt kapható: Smashwords

Több dolgok vannak földön és égen, Horatio, mintsem bölcselmetek álmodni képes - mondja Hamlet Shakespeare talán legismertebb tragédiájában. Ezt az állítást vitatni nem csupán önteltség, de botorság is lenne.
Boszorkányok pedig nincsenek - írja Könyves Kálmán réges-régi törvénykönyve. Ám mi van, ha tudós királyunk tévedett? Gazdag népmesekincsünkben rendre előbukkan a vasorrú bába, a bűbájos, vagy a vén javasasszony alakja. A boszorkányperek irodalma köteteket tölthetne meg. Nyelvünk számtalan olyan kifejezést őriz mind a mai napig, ami a boszorkányok világát idézi. Oldás, kötés, tétemény, csinálmány, striga, malefika, küldött farkas (farkasember) és küldött ördög. Lidérc, megfüvelés, ráolvasás, kutyahájalás és így tovább. De gondolhatunk Luca székére is, amit azért kell elkészíteni, hogy a rajta álló megláthassa a boszorkányokat. Esetleg felidézhetjük a “kígyót-békát kiabál valakire” kifejezést. Mindez vajon ok nélkül való volna, és lehetséges, hogy nélkülöz minden valóságos alapot?
Mi van akkor, ha Shakespeare igazsága és művelt királyunk feltételezett tévedése kéz a kézben jár, és a boszorkányok mindmáig közöttünk élnek?
A Cervus (ejtsd: kervusz) egy modern boszorkány története, és egy óvodás kisfiúé, akire a hálóját kivetette. A sajátos – néhol kifejezetten formabontó – eszközökkel megalkotott izgalmas kisregényt olvasva felmerül bennünk a kérdés: Ha léteznek titokzatos gonosz erők körülöttünk, akkor ott munkál-e valahol szükségszerű ellenpontként a titokzatos jóság is, és ha valóban a világunk részei ezek a misztikus energiák, akkor vajon milyen módon nyilvánulhatnak meg nekünk?
Annyit elárulhatunk, hogy ez a rendkívül intenzív történet, amely a pszicho-thriller kategória határait feszegeti, vagy esetenként át is hágja, nem elalvás előtti olvasmány. Kisgyermekes szülők részére pedig kifejezetten nem az!

Itt kapható: Smashwords

A „Kelly fényképe...” JAZ harmadik novelláskötete, egyben igazi vegyes vágott. Megelevenedik benne a kaszinó-ciklus történeteinek zsetoncsörgéstől és alvilági romantikától átitatott hangulata a „Hanga” című elbeszélés által (amelynek minden bizonnyal helye lesz „Játékmester” második kiadásában is), és ismételten bepillantást nyerhetünk az elmegyógyintézetek világába, méghozzá egy olyan novella kapcsán, amelyet már megjelenése előtt is számos vád és kritika ért, leginkább a fekete humort kevéssé értők és értékelők részéről. A „Hiperakuzis” azonban a látszat ellenére nem öngyilkossági kézikönyv, nem eutanáza-propaganda és nem is életellenes írás. Helyenként könnyed, gyakorta nevettető, és látszólag populista nyelvezete ellenére mély és komplex textus, ami igazi értékeit csak az arra éretteknek képes megmutatni. (A szerző pontosan ezért döntött úgy, hogy bár a kötet leginkább fajsúlyos írásának tartja, mégsem ezt választja címadó novellának.)
A szerencsejátékosok, krupiék, öngyilkosjelöltek és egyéb elmekórtani esetek mellett elősorjáznak még a „Kelly fényképe...” sorai közül különféle kalandorok, csavargók, utazók, táltosok, kutyák és kísértetek, miközben a szerző – szokásához híven – olyan egzotikus tájakra kalauzol minket, mint Alaszka, Mexikó vagy éppen a Csendes-óceán partvidéke. Utazunk luxushajón, autón, kamionon, repülőgépen és természetesen saját szárnyainkon az időben, ugyanakkor belső világainkban is.
A kötet külön érdekessége (és a „Hiperakuzis” sajátosan sötét humorú világképébe is jól illeszkedő tény), hogy megjelenését egy súlyos balesetnek köszönheti, amely szerzőjét hosszú időre az ágyhoz kötötte, így biztosítva kellő időt számára a publikációhoz szükséges, és régóta halogatott teendők elvégzéséhez...

Itt kapható: Smashwords

Történt egyszer, hogy az elmegyógyintézet folyosóján megkocogtatta a vállamat egy ápolt, akit annak előtte sohasem láttam.
- Tudja-e - kérdezte sokatmondó tekintettel, mint aki szigorúan bizalmas információt készül megosztani -, hogy mi a különbség köztem és közte?
Majd az épp mellettünk elhaladó torzonborz szakállú orvos felé biccentett. Őszintén szólva lett volna néhány sablonválasz a farzsebemben, de már akkoriban is érdekelt a másképp gondolkodók véleménye a világ dolgairól, így inkább megráztam a fejemet, és őszinte kíváncsisággal fordultam újdonsült ismerősöm felé.
- Fogalmam sincs!
- Egy fehér köpeny, semmi több - adta meg a választ, és rögvest faképnél is hagyott valami halaszthatatlanul fontos tennivalója okán.
Tűnjék bármilyen túlzónak elmeháborodott barátunk megállapítása, annyit azért be kell látnunk, hogy néha valóban nagyon vékonyka a határvonal, ami az őrültet a normálistól elválasztja. Mi több, nem is mutatkozik meg mindig tisztán. Gondoljunk csak a bolondok bölcsességeire, vagy az épelméjű emberek olykor határtalan és teljességgel megmagyarázhatatlan ostobaságaira, eszement cselekedeteire. Hasonlóképpen keskeny az a mezsgye, ami igazság és igazságtalanság határán húzódik, és ugyanúgy hajlamosak emezek is néha egymásba mosódni.
Ingoványos, ám annál gazdagabb vidékeit barangolhatja be tehát az embervadonnak az az olvasó, aki JAZ legújabb novelláskötetét kezébe veszi. De vigyázat, ezt mindenki csak saját felelősségére tegye! Hiszen könnyen megszédülhet az, aki az emberi (vagy esetenként állati) tudat szakadékába pillant, és biztos léptekkel kell járnia annak, aki Justitia nyomát kutatja…

A kötet címadó novellája 2014-ben elnyerte a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Csongrád Megyei Szépíró Tagozata és a Faludy György Irodalmi Műhely által meghirdetett országos írói verseny első díját.

 Itt kapható: Smashwords

A „Bardo” egy csimpánz képében újjászületett vallástudós (rém)története, aki erőszakos halált halt. Meggyilkolták, miközben maga is gyilkolni vágyott. A lét utáni létben bolyongva elvétette az utat, amit egész életében kutatott, s így alaposan ismerni vélt. Ezért ahelyett, hogy megszabadult volna a végtelen körforgásból, állat képében kellett visszatérnie. Hogy megismételt létezése a sors bosszújának eszköze, vagy inkább alanya volt-e, az számunkra örök titok marad, mivel a koponyánkba börtönözött gondolkodógép, amit oly sokan és oly sokszor emelnek piedesztálra, és ami egyébiránt alig-alig különbözik a csimpánz agyától, az okok és okozatok összetett rendszerének a maga teljességében való megértésére egész egyszerűen képtelen.

Itt kapható: Publio

Mi a játék? Az élet maga. Hiszek a játékban. Vallom, hogy a játék csak a játék öröméért játszható. Szolgasorba süllyed, aki más okból míveli. – A krupié szavai ezek. A játékmesteré, aki másfél évtizedet töltött a kaszinók titokzatos világában, a rulettasztal túloldalán. Végigjárta a ranglétrát, beutazott egzotikus országokat, idegen földrészeket, és áthajózott óceánokat. Aki a mai napig lúdbőrözni kezd a gyönyörűségtől, ha a zseton csörrenését vagy az elefántcsont golyó semmivel össze nem téveszthető zenéjét hallja. Legendás játékosok, lecsúszott egzisztenciák, svindlerek, csalók, utazók és kalandorok sorjáznak elő a történetek nyomán. Szerencse és bukás, jólét és nyomor, józanság és téboly, alvilág és felső tízezer. Fortuna sajátos világának szépségeibe és pokoli bugyraiba egyaránt bepillantást nyerhet most az olvasó, csakúgy, mint a luxus óceánjárók sokak által irigyelt világába. 666 – a gonosz jele. És a rulettkerék számainak összege. Mi a szerencse? Van-e tuti szisztéma? Ember maradhat-e az ember, ha már minden embertelen körülötte? Erőszakolni kell-e a sorsot, vagy okosabb megadni magunkat neki? A világ, ami e sorokat olvasva megelevenedik, vajon valóság-e, vagy puszta fikció? Különbözik-e egyáltalán a kettő? Döntse el mindenki maga!

 

Itt kapható: Alföld Egyesület

"Immár sok éve foghatjuk kezünkbe a nagy múltú Faludy György Irodalmi Műhely antológiáját, amely magyar nyelven alkotó neves szerzők legfrissebb alkotásait tartalmazza a világ minden tájáról, a kortárs irodalom változatos vázlatát nyújtva át egy csokorba kötve az olvasónak. Itt nem számít, az alkotó honnan jön és hová halad. Nincsenek klikkek, truppok és szekértáborok. Csak a mű létezik. Annak puszta valója, és ami  az önkifejezésen túl  évezredek óta a művészet lényege és célkitűzése: a hatásgyakorlás és elgondolkodtatás küldetése..."

(Részlet dr. Góg Laura ajánlásából)

JAZ az antológiában az "Intelem a költőtől", az "Olvass  Ajánlás kisfiam könyvébe", a "Platán-öregapám" és az "Ötödik evokáció" című versekkel szerepel.

A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható

"... JAZ neve leginkább a novellakedvelő olvasók számára csenghet ismerősen. A sajátos hangvételű szerző azonban szívesen kalandozik (és otthonosan mozog) a költészet világban is. Ennek ékes bizonyítéka ez a tizennégy válogatott verset tartalmazó gyűjtemény, melynek különlegessége, hogy JAZ legelső verseskötete, és egyben első Smashwords-publikációja...."

A kötet tartalmazza a "Makovecz", a "Megszerettelek" és a "Csak bor legyen" című verseket is, melyekért a szerző 2014-ben elnyerte a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Csongrád Megyei Szépíró Tagozata és a Faludy György Irodalmi Műhely által meghirdetett országos költői verseny arany minősítését!

 

Itt kapható: Smashwords

Diogenész röhög. Hogy min is? Talán rajtunk vagy a világunkon, amely egyszerre szépséges és elborzasztó, ellenállhatatlan és embertelen. JAZ ötvenegy költeményből álló kötete, amely tartalmazza a „Tizennégy vers” című – korábban napvilágot látott – gyűjtemény verseit is, egyfajta kórképként is felfogható. Ám aktualitását nem csak ennek köszönheti. Szerepel benne a 2014-ben megrendezett Tolnay-emlékév verspályázatának első díjra érdemesített alkotása (Színházkerti szonettkoszorú), illetve a küszöbön álló Yeats-évforduló kapcsán a „The Stolen Child” című vers újrafordítása is.

 

Itt kapható: Garbo Kiadó

Harmincöt kortárs szerző műveit tartalmazó vers- és novellaválogatás, kemény kötésben, az írókat-költőket bemutató fényképes oldalakkal. JAZ a Faludy és a Diogenész röhög című versekkel szerepel a gyűjteményben.

 

Itt kapható: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hatvan kortárs képzőművészeti alkotás és hatvan mai vers egymásra találása. Színek és rímek összesimulása tollak és ecsetek örömzenéjére. JAZ a kötetben két verssel képviselteti magát.

Itt kapható: Garbo Kiadó

Ötvenöt kortárs szerző műveit tartalmazó novella- és versválogatás, mely sokszor egyéni és meghökkentő nézőpontból közelíti meg az örök témát. JAZ a Szerelem című novellával szerepel a gyűjteményben.

Itt kapható: Smashwords

Helka és Kelén története talán a legszebbike azon meséknek, amiket a Balaton nyári estéken szokott elsuttogni. Szomorú, hogy alig-alig ismerjük. Ez az elbeszélő költeménybe szedett feldolgozás részemről kísérlet ennek a helyzetnek a jobbítására, köszönetem kifejezése Balatonfüred városának, és tisztelgés nagyapám emléke előtt, aki e vidék szeretetét idejekorán belém plántálta.

Itt kapható: Alföld Egyesület

Az antológiák manapság ismét virágkorukat élik. A Szárnypróbálgatók 2014 azonban más, mint a többi. Hogy miben? Abban, hogy az általa képviselt értékekre olyan, emberileg is hiteles, és államilag is elismert irodalmárok neve nyújt garanciát, mint Baranyi Ferenc, Kossuth-díjas költőnk, a zsűri elnöke, vagy Góg János, Juhász Gyula-díjas költőnk, a kiíró Faludy György Irodalmi Műhely elnöke. A gyűjtemény ötvenhat magyar nyelven publikáló szerző műveinek a legjavát tartalmazza.

JAZ az antológiában a Húsvéti levél az elmekórtanról című novellával, valamint a Makovecz, a Megszerettelek és a Csak bor legyen című versekkel szerepel, mely művekért elnyerte az országos írói verseny első díját, és a költői verseny arany minősítését.